Контакт

ПРЕДСЈЕДНИК ДРУШТВА:
Алекса Касаповић, проф.

Мобилни: 065/688-520

СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Дом „Просвјете“
Ул. Светог Саве 15
Теслић 74270

ТЕЛЕФОН:
Предсједник: 053/411-201
Секретар: 053/411-200

Е-mail  адреса:  prosvjetateslic.rs@gmail.com

Web: prosvjetateslic.org