Дјечији концерт духовне музике

Прилог можете погледати овдје:

https://mtouch.facebook.com/watch/?v=354854226447843&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing